ภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ สาเหตุ อาการ และวิธีดูแลที่เหมาะสม

ภาวะสมองเสื่อม คือ หนึ่งในปัญหาสุขภาพที่สำคัญในคนที่สูงอายุ การเสื่อมสมองนี้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน และมีผลทั้งต่อผู้ป่วยและครอบครัว วันนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อาการที่แสดงออก สาเหตุ และวิธีการดูแลที่เหมาะสมค่ะ

สารบัญ

ภาวะสมองเสื่อม

อาการของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

ภาวะสมองเสื่อม มีอาการที่หลากหลายและมักเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆได้ อาการที่พบบ่อยสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นภาวะสมองเสื่อม ได้แก่

 • ลืมสิ่งของหรือข้อมูลสำคัญ
 • ขาดความสามารถในการวางแผนและตัดสินใจ
 • การเปลี่ยนแปลงในความอารมณ์และพฤติกรรม
 • มีปัญหาในการเข้าใจและสื่อสาร
 • ขาดความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน

สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมยังไม่เป็นที่ทราบอย่างแน่นอน แต่มีปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่อาจมีผลกับการพัฒนาโรค ได้แก่:

 • เกิดจากพันธุกรรมของคนในครอบครัว
 • ความเสี่ยงจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 • สภาวะอ้วน
 • การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์
 • สไตรอิออนเสีย (คอเลสเตอรอลสูง)
 • การบริหารกิจกรรมทางสมองที่ไม่เพียงพอ
ภาวะสมองเสื่อม

วิธีการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นภาวะสมองเสื่อม

การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นภาวะสมองเสื่อมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งวิธีที่สามารถนำมาใช้ประกอบการดูแล มีดังต่อไปนี้ค่ะ

การให้การสนับสนุนในการดูแลเชิงปฏิบัติ

 • การสนับสนุนในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น การช่วยเหลือในการอาบน้ำ การรับประทานอาหาร และการเข้าห้องน้ำ
 • การส่งเสริมกิจกรรมทางสมอง เช่น การแก้ปัญหา กิจกรรมทางสมอง
 • การสนับสนุนในการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมที่เน้นการใช้สมอง เช่น กลุ่มเรียนรู้ภาษาใหม่ การเล่นเกมทางคณิตศาสตร์ การเล่นเกมอื่นๆที่ฝึกสมอง

การดูแลสุขภาพกายและสมอง

 • การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเดินเร็ว ๆ หรือเล่นกีฬาเบา ๆ ที่เหมาะสม
 • การบริหารจัดการความเครียดและความกังวล ผ่านการฝึกสมาธิหรือการผ่อนคลาย
 • การบำรุงรักษาระดับสารเคมีที่สมองจำเป็น เช่น โอเมก้า-3 และวิตามินบํารุงสมอง

การดูแลเชิงอารมณ์และสังคม

 • การสร้างสภาวะที่เป็นกำลังใจ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่า
 • การเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่เพื่อนและคนรอบข้างให้ความสนใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกในการเข้าสังคมที่ดี
 • การสนับสนุนในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถใหม่ ๆ

การสนับสนุนผู้ดูแลและครอบครัว

         ผู้ดูแลและบุคคลในครอบครัวเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นภาวะสมองเสื่อม การดูแลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตและสมองอาจเป็นภาระที่หนักใจ ดังนั้นจึงมีวิธีการที่สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ดูแลได้ เช่น

  • การให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแล การให้ยา และเทคนิคการช่วยจัดการเรื่องต่างๆ
  • การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ดูแลและครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การป้องกันและการบำรุงสมองเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม

การดูแลสุขภาพสมองจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม นอกจากการดูแลทางกายและสมองตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีวิธีการที่สามารถนำมาป้องกันและบำรุงสมองได้อีกด้วย เช่น

 

การบำรุงสมองผ่านการบริโภคอาหารที่เหมาะสม

 • อาหารที่มีประโยชน์ต่อสมอง เช่น อาหารที่มีส่วนประกอบสำคัญ เช่น ปลาที่มีไขมันดี และผักผลไม้ที่มีสารอาหารที่ช่วยบำรุงสมอง
 • การควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือด เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับภาวะสมองเสื่อม
สารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย

อาหารเสริมไบโอกิงโกะและการบำรุงสมองในผู้เป็นภาวะสมองเสื่อม

อาหารเสริมไบโอกิงโก การดูแลสุขภาพสมองเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ หลายครั้งการบำรุงสมองไม่เพียงพอจากการที่รับประทานอาหารประจำวันเพียงอย่างเดียว ซึ่งหากมีการใช้อาหารเสริมที่มีส่วนประกอบที่สามารถส่งเสริมระบบสมองได้จึงเป็นสิ่งที่แนะนำค่ะ เช่น ไบโอกิงโกะ เป็นอาหารเสริมที่มีฤทธิ์ทางสมองที่อาจมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือกำลังพิจารณาเรื่องการบำรุงสมองในอนาคต

สรุป ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นภาวะสมองเสื่อมเป็นเรื่องสำคัญที่ควรให้ความสนใจและดูแลใกล้ชิดอย่างเต็มที่ เนื่องจากจะส่งผลให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้การทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม อาการ และวิธีการดูแลที่เหมาะสมจะช่วยให้ครอบครัวและผู้ดูแลรู้วิธีการให้การสนับสนุนและดูแลที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ได้ดีขึ้นค่ะ

นูสกินโปรโมชั่น