คอเลสเตอรอลสูง

มาทำความรู้จักกับระดับไขมันคอเลสเตอรอลสูงกันค่ะ

     คอเลสเตอรอล คือ ระดับไขมันคลอเรสเตอรอล (คลอเรสเตอรอล) เป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับสุขภาพหัวใจของเรา มีสองประเภทหลัก ได้แก่ คลอเรสเตอรอลแบบดี (HDL) และคลอเรสเตอรอลแบบร้าย (LDL) ซึ่งความสำคัญของระดับคลอเรสเตอรอลเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ เพราะระดับคลอเรสเตอรอลสูงอาจก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจ อัมพาต และโรคหลอดเลือดสมอง

คอเลสเตอรอลสูง

สารบัญ

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของระดับไขมันคลอเรสเตอรอลสูง เกิดจากสาเหตุใด

มีหลายปัจจัยที่อาจทำให้ระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะ เช่น

 1. พันธุกรรมและสภาพสุขภาพทั่วไป

การเกิดจากกรรมพันธุ์ที่ส่งผลต่อระดับคลอเรสเตอรอลของเราได้ เช่น หากครอบครัวมีประวัติเคสของระดับคลอเรสเตอรอลสูง เราอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการพัฒนาสภาวะเสี่ยงเช่นกัน

 1. พฤติกรรมการดำเนินชีวิต

การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงอยู่เป็นประจำหรือต่อเนื่อง การสูบบุหรี่ และขาดการออกกำลังกาย เป็นตัวการที่สำคัญในการเพิ่มระดับคลอเรสเตอรอลแบบร้ายในร่างกาย

ระดับไขมันคลอเรสเตอรอลสูงส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง

 1. เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

คลอเรสเตอรอลแบบร้าย (LDL) เป็นตัวนำทางสู่การเกิดการสะสมของเสื่อมเสียในหลอดเลือด ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดหรืออัมพาตได้

 1. การอักเสบและการติดเชื้อ

ระดับคลอเรสเตอรอลสูงอาจเกิดการอักเสบและการติดเชื้อในหลอดเลือด ที่สามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น การติดเชื้อในหัวใจหรือที่กระแสเลือดได้

คอเลสเตอรอลสูง เกิดจาก

คอเลสเตอรอลสูง อาการ มีอะไรบ้าง

การมีระดับคอเลสเตอรอลสูงอาจไม่มีอาการที่ชัดเจนในระยะเริ่มต้น แต่เมื่อคอเลสเตอรอลสูงมากขึ้น อาจเกิดอาการเหล่านี้:

 • ปวดหน้าอกและหายใจลำบาก: ระดับคอเลสเตอรอลสูงอาจทำให้เส้นเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดหน้าอกและหายใจลำบาก
 • ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ: ระดับคอเลสเตอรอลสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมอง
 • ปัญหาการหมุนเวียนเลือด: ระดับคอเลสเตอรอลสูงอาจทำให้เส้นเลือดหลอดเลือดต่าง ๆ หรือหลอดเลือดเล็ก ๆ อุดตัน ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะการขาดเลือดในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

คอเลสเตอรอลสูง เท่าไหร่อันตราย

คอเลสเตอรอลเป็นสารสำคัญที่มีบทบาทในการสร้างเซลล์ร่างกายและฮอร์โมน แต่การมีระดับคอเลสเตอรอลที่สูงเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นเราควรเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายอย่างถูกต้อง เพื่อรู้จักการวัดและการแปรผลค่าต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีให้ได้

ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ในคนปกติ:

 • ไม่ควรน้อยกว่า 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • ค่าที่เหมาะสมคือควรมากกว่า 60 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) ในคนปกติ:

 • ค่าปกติคือ น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • ค่า 100-129 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถือว่าใกล้เคียงปกติ
 • ค่า 130-159 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถือว่าสูงเล็กน้อย
 • ค่า 160-189 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถือว่าสูง
 • ค่ามากกว่า 190 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไป ถือเป็นระดับที่สูงมากและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

นอกจากนี้เรายังต้องเช็กระดับคอเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol) ด้วย โดยคอเลสเตอรอลรวมคือ การนำคอเลสเตอรอลชนิดดี ชนิดไม่ดี และไตรกลีเซอไรด์ มารวมกัน ซึ่งเกณฑ์ของค่าคอเลสเตอรอลรวมเป็นดังนี้:

 • น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถือว่าปกติ
 • ค่า 200-239 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถือว่าสูงเล็กน้อย เริ่มอันตราย
 • มากกว่า 240 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถือว่าสูงมาก

 

การตรวจสอบและการดูแล: อย่างไรก็ตาม หากผลการตรวจเลือดพบว่าคอเลสเตอรอลรวมสูงเกิน 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร อย่าเพิ่งตกใจ เพราะเราจะต้องมาเช็กค่าคอเลสเตอรอล HDL, LDL และไตรกลีเซอไรด์ แต่ละตัวว่ามีค่าเท่าไร ซึ่งในบางคนอาจมีค่า HDL สูง แต่ LDL และไตรกลีเซอไรด์ต่ำ ทำให้ค่าคอเลสเตอรอลรวมทั้งหมดออกมาสูงก็เป็นได้ กรณีนี้แพทย์จะพิจารณาให้ยาลดไขมันในเลือดตามระดับ LDL เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอเลสเตอรอลสูง เท่าไหร่อันตราย

ใครมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอลสูงบ้าง

ระดับคอเลสเตอรอลสูงเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อย่างไรก็ตาม ระดับคอเลสเตอรอลสูงเพียงอย่างเดียวอาจไม่ส่งผลที่จะทำให้ก่อให้เกิดโรคความดัน หัวใจ และหลอดเลือดได้ในทุกเคส แต่ความเสี่ยงนี้ยังสามารถขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆได้อีกหลายประการ เช่น

 • ประวัติครอบครัว: หากครอบครัวมีประวัติเคสของระดับคอเลสเตอรอลสูง คุณอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการพัฒนาสภาวะนี้เช่นกัน
 • อายุ: ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระดับคอเลสเตอรอลสูงมีโอกาสเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุที่มากขึ้น
 • เพศ: ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาระดับคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าผู้หญิง

คอเลสเตอรอลสูง ห้ามกินอะไร อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง มีอะไรบ้าง

สาเหตุที่ก่อให้เกิดระดับคอเลสเตอรอลสูงนั้นสามารถเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวได้ อาหารเหล่านี้อาจทำให้เกิดการสะสมของคอเลสเตอรอลแบบร้าย (LDL) ในร่างกาย ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ เช่น

 • อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เช่น เนื้อแดดเดียว ไข่แดงเค็ม และผลไม้บางชนิด เนื่องจากไขมันอิ่มตัวสูงอาจเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลแบบร้ายในร่างกาย
 • อาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่น ขนมหวาน เค้ก และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เนื่องจากน้ำตาลสูงอาจส่งผลให้เกิดการเพิ่มน้ำหนักและระดับคอเลสเตอรอลแบบร้าย
 • อาหารที่มีเส้นใยน้อย เช่น ข้าวหรือขนมปังสีขาว น้ำตาลสูง
Cholesti MX

วิธีการจัดการระดับไขมันคลอเรสเตอรอลสูง

การดูแลระดับคลอเรสเตอรอลสูงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพของหัวใจ โดยวิธีการที่จะช่วยลดระดับคลอเรสเตอรอลในร่างกายได้ มีดังนี้ค่ะ

 1. การควบคุมอาหาร

รับประทานอาหารลดไขมันในเลือด และควรเลือกทานแป้งที่มีใยอาหารสูง เช่น ข้าวกล้อง และอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัว เช่น ปลา และนม โยเกิร์ต นอกจากนี้ควรลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและน้ำตาลสูง อาหารฟาสฟู้ด เช่น พิซซ่า เบอร์เกอร์ ไก่ทอด และเครื่องดื่มหวานๆที่มีน้ำตาลสูง

 1. ออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับคลอเรสเตอรอลแบบดี (HDL) และลดระดับคลอเรสเตอรอลแบบร้าย (LDL) ดังนั้นควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเดินเร็ว วิ่งเบา หรือโยคะ

 1. หลีกเลี่ยงสิ่งที่เสี่ยงต่อการเพิ่มระดับคลอเรสเตอรอล

หลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจทำให้เพิ่มระดับคลอเรสเตอรอลแบบร้าย เช่น

 • เลิกสูบบุหรี่
 • ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม

 

 1. เลือกทานอาหารเสริมเพื่อควบคุมระดับคลอเรสเตอรอล

Cholesti MX (คอเลสติ เอ็มเอ็กซ์) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมจากข้าวยีสต์แดง Monascus purpureus Went ซึ่งได้รับการวิจัยและพิสูจน์ว่าช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ และช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะกับผู้ที่มีความกังวลเกี่ยวกับระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายหรือผู้ที่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ว่าควรดูแลระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุป คอเลสเตอรอลสูง สาเหตุ อาการเกิดจากอะไร

การดูแลระดับคลอเรสเตอรอลสูงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพหัวใจและรักษาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ผ่านการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เสี่ยง เช่น การบริโภคอาหารไขมันสูง การดื่มแอลกอฮอล์ และหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ วิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยลดระดับคลอเรสเตอรอลแบบร้ายและเพิ่มระดับคลอเรสเตอรอลแบบดีในร่างกาย การดูแลอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณสามารถมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงและยั่งยืนได้ในระยะยาวค่ะ

นูสกินโปรโมชั่น