ageLOC Reset meta เอจล็อค รีเซ็ต ตัวช่วยสุขภาพที่ดีที่คุณเลือกได้

ageLOC Reset 💜 Metabolism Syndrome โรคเมตาบอลิซึ่ม เป็นสัญญาณเตือนของการเผาผลาญอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ สาเหตุหลักมาจากนิสัยการใช้ชีวิตที่ไม่ดี

.

หากร่างกายมีระดับการเผาผลาญผิดปกติ เช่น น้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ไขมันในเลือด รอบเอว เป็นต้น อาจเกิดภาวะเมตาบอลิซึมได้ และคนที่เป็นโรคเมตาบอลิซึมมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคร้ายแรงในอนาคตมากกว่าผู้ที่มีสุขภาพเมตาบอลิซึมสูงกว่าสามเท่า

ageLOC Reset

สารบัญ

ageLOC Reset ทางเลือกด้านสุขภาพ ที่ตอบโจทย์

จะดีหรือไม่ ถ้าหากคุณสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุดและตอบโจทย์ ageLOC Reset เป็นหนึ่งในผลิตภัณธ์เสริมอาหาร นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากนูสกิน ที่ได้ใช้เวลาในการวิจัยมานานกว่า 7 ปี เพื่อมอบทางเลือกด้านสุขภาพที่ดีที่สุดให้แก่คุณ เพราะในปัจจุบันเป็นยุคแห่งความเร่งรีบที่เวลา 24 ชั่วโมงในบางครั้งแทบจะไม่เพียงพอสำหรับการนอนหลับพักผ่อน การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพ และนั่นเองที่ทำให้ผู้คนมีความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะ Metabolism Syndrome หรือ โรคเมตาบอลิซึ่ม

 

ภาวะเมตาบอลิซึม เป็นสัญญาณเตือนเกี่ยวกับระบบเผาผลาญภายในร่างกายที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัยหลักมาจากการดำเนินชีวิตที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเผาผลาญ ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติและมีสภาพที่เสื่อมลง นั่นทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพร่างกายตามมามากมาย และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคร้าย เช่น โรคเบาหวาน, อัมพาต, โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

 

ดังนั้น เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับการดูแลสุขภาพ ageLOC Reset จึงเข้ามาเป็นทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผ่านการวิจัยมากกว่า 7 ปี ศึกษาค้นคว้าสูตรเฉพาะที่ได้รับการจดสิทธิบัตร รวมสารสกัดที่มากด้วยคุณประโยชน์ไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น บิลเบอร์รี่, แบล็คเคอแรนท์ และ ข้าวสีนิล หรือ แบล็คไรซ์  ซึ่งเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจได้ถึงความสำคัญของ เอจล็อค รีเซ็ต ทำไมผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถึงได้รับการพูดถึงและแนะนำอย่างมาก เปรียบเสมือนตัวช่วยรีเซ็ตสุขภาพที่มากไปด้วยประโยชน์และคุณค่า ว่าแล้วเราไปหาคำตอบในบทความนี้กัน

ageLOC Reset
ageLOC Reset

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ใช้เวลาในการวิจัยมากกว่า 7 ปี สูตรเฉพาะที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ประกอบด้วย สารสกัดหลักจาก แบล็คไรซ์ (ข้าวสีนิล) , แบล็คเคอแรนท์ , บิลเบอร์รี่

ageLOC Reset ประโยชน์และประสิทธิภาพในระดับสูง

ageLOC Reset ทำความรู้จัก Metabolism Syndrome

ageLOC Reset เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สามารถช่วยเรื่องโรคเมตาบอลิซึ่มได้เป็นอย่างดี ตัวช่วยสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพที่สามารถตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม แล้ว เมตาบอลิซึ่ม คืออะไร เราจะพาคุณไปหาคำตอบกัน

 

โดย Metabolism หรือ เมตาบอลิซึ่ม เป็นกระบวนการด้านการเผาผลาญ กระบวนการเคมีที่ทำให้ร่างกายสามารถดำเนินไปได้อย่างคงที่และสมดุล เป็นกระบวนการสำหรับการรักษาภาวการณ์ทำงานต่างๆ ของร่างกาย ที่จะมีการฟื้นฟูส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อการทำงานที่ดีกว่าเดิม รวมถึงการย่อยอาหารและเครื่องดื่มที่คนเรารับประทานในแต่ละวัน

 

เมตาบอลิซึ่ม จะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงสารอาหารจากอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าสู่ร่างกาย สังเคราะห์ออกมาเป็นพลังงานสำหรับการดำเนินชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ  ยกตัวอย่างเช่น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ การย่อยอาหาร การขับถ่ายของเสีย การทำงานของระบบสมองปละประสาทรวมถึงการกระตุ้นกล้ามเนื้อ เป็นต้น

Metabolism (เมแทบอลิซึม) คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไร ?

 

Metabolism (เมแทบอลิซึม) คือ กระบวนทางชีวะเคมีในร่างกาย เพื่อรักษาสมดุลในร่างกายและการดำเนินชีวิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอาหารให้เป็นพลังงาน การสร้างเนื้อเยื่อ การจัดเก็บพลังงาน และการกำจัดของเสียของเซลล์ พูดง่ายๆ Metabolism (เมแทบอลิซึม) ก็คือ การดูดซับและผลิตสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และเผาผลาญ กำจัดของเสียออกจากร่างกาย และเมแทบอลิซึมที่ดี ก็ส่งผลดีต่อสุขภาพ การตอบสนองของร่างกายต่อวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน

ในทางกลับกัน หากกระบบเผาผลาญไม่ดี จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้อย่างมากมาย เช่น อ้วนง่าย สภาพผิวไม่คงที่ ท้องผูก ฯลฯ ซึ่งระบบ Metabolism จะลดประสิทธิภาพการทำงานตามอายุและกิจวัตรประจำวัน และการจะทำให้ Metabolism กลับมาทำงานได้เหมือนเดิม อาจจะทำได้ยากและต้องใช้ตัวช่วย  Reset (Meta) เอจล็อค รีเซ็ต นูสกิน (Nuskin) “คือคำตอบ”

เอจล็อค รีเซ็ต
ageLOC Reset
ageLOC Reset
ageLOC Reset
ageLOC Reset
Reset Leaflet 5 scaled

สามารถสรุปได้ว่า เมตาบอลิซึ่ม เป็นกระบวนการสำหรับการเสริมสร้างและควบคุมการทำงานของร่างกาย ทำให้การทำงานส่วนต่างๆ สามารถเป็นไปอย่างปกติ โดย ภาวะเมตาบอลิซึ่ม จะเป็นภาวะที่ระบบเผาผลาญร่างกายได้ทำงานผิดปกติและนำมาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพที่จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าเดิม เช่น ภาวะไขมันสูง, ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดก็จะส่งกระทบที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิม เช่น อัมพฤกษ์และอัมภาต หรือ โรคหัวใจและหลอดเลือดนั่นเอง  

รู้ทันก่อนลอง ageLOC Reset ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อเมตาบอลิซึ่ม

ageLOC Reset เป็นตัวช่วยที่สามารถเสริมสร้างกระบวนการเมตาบอลิซึ่มให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การรู้ทันถึงปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการเผาผลาญก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ว่าแล้วเราไปดูปัจจัยที่มีผลต่อเมตาบอลิซึ่มกัน

 

 • การออกกำลังกาย
 • ไขมัน
 • กล้ามเนื้อ
 • น้ำหนัก
 • เพศ
 • อายุ
 • การรับประทานอาหาร
reset meme 1
ageLOC Reset

ทำความรู้จัก ageLOC Reset ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เปลี่ยนคุณให้มีสุขภาพที่ดียิ่งกว่าเดิม

หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมตาบอลิซึ่มอย่างละเอียดแล้ว มาทำความรู้จัก ageLOC Reset ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากนูสกิน ที่ได้รับเสียงตอบรับดีอย่างมาก นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ได้ผ่านการวิจัยและค้นคว้ามานานกว่า 7 ปี เพื่อที่จะมอบคุณค่าด้านการดูแลสุขภาพร่างกายให้แก่คุณผ่านสูตรเฉพาะที่ได้รับการจดสิทธิบัตร โดย ageLOC Reset จะเป็นสารกัดหลังจาก บิลเบอร์รี่, แบล็คเคอแรนท์ และ แบล็คไรซ์ ที่มากไปด้วยประโยชน์และประสิทธิภาพในระดับที่สูงที่สุด

โดยวิทยาศาสตร์เอจล็อค จะช่วยทำให้กระบวนการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดสามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีสุขภาพที่ดียิ่งกว่าเดิม เอจล็อค รีเซ็ต จะมีสารสกัดสำคัญอย่าง แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ที่จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต กระบวนการเมตาบอลิซึ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอและมีคุณภาพ ระบบต่างๆ ภายในร่างกายสามารถฟื้นฟูได้อย่างดีเยี่ยม เรียกได้ว่าเป็นการฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริง

ผลลัพธ์จาก ageLOC Reset

ageLOC Reset

ageLOC Reset ดีอย่างไรบ้าง ทานแล้วช่วยเรื่องอะไรบ้าง

ต้องบอกเลยว่า ageLOC Reset ได้ถูกค้นคว้าและวิจัยเพื่อมอบประโยชน์ที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แก่คุณอย่างแท้จริง นอกจากจะช่วยเรื่องสุขภาพแล้วยังช่วยปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้มีความสมบูรณ์แบบ ปลดล็อคสิ่งต่างๆ ให้มีความสมดุลอีกด้วย ว่าแล้วเราไปดูประโยชน์เอจล็อค รีเซ็ต กัน

 

 1. ageLOC Reset ช่วยควบคุมน้ำหนักและรูปร่าง
 2. สามารถช่วยลดปัญหาอ้วนลงพุงและไขมันส่วนเกินได้ดี
 3. กระตุ้นการทำงานของระบบทางเดินอาหาร
 4. ลดความตึงเครียดได้เป็นอย่างดี
 5. เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพ
 6. อวัยวะต่างๆ ในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยม
 7. มากไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
 8. ระบบเผาผลาญสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. ระบบการจัดการภายในหลอดเลือด สามารถทำงานได้ดี
 10. ลดการอักเสบของร่างกาย
 11. เพิ่มความอ่อนเยาว์ ลดความเหี่ยวย่นและปัจจัยที่ส่งผลต่อความชราหรือเสื่อมสภาพ
เอจล็อค รีเซ็ต
เอจล็อค รีเซ็ต

💜  เมตาบอลิซึ่มเพื่อสุขภาพ 

จากการวิจัยและค้นคว้าโดย นู สกิน กว่า 7 ปี ด้วยการนำเทคโนโลยี ageLOC ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารล้ำยุคที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมต่อต้านความชรา

.

 •  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยืนยันว่ามีประสิทธิภาพทางสรีรวิทยา
 •  มุ่งเป้าไปที่การส่งผลต่อสุขภาพการเผาผลาญที่ต้นตอ
 • โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์และผลการวิจัยพิเศษ
 •  #แอนโธไซยานิน สูตรที่ไม่เหมือนใคร

.

💜 การค้นพบแอนโธไซยานิน

การวิจัยของนู สกิน พบว่า แอนโธไซยานินในอาหารช่วยสนับสนุนการเผาผลาญอาหาร โดยไซยานิดินและเดลฟีเนียมฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการปกป้องเซลล์ ปรับปรุงการเผาผลาญของโครงสร้างแอนโธไซยานิน ด้วยส่วนผสมของลูกเกดดำ บิลเบอร์รี่ และข้าวดำ เป็นอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารมากที่สุด ดังนั้น ageLOC จึงสะดวกต่อการสกัดสารแอนโธไซยานินจากสารอาหารเหล่านี้ แล้วนำผลดีมาสนับสนุนสุขภาพเมตาบอลิซึ่ม

.

💜 4 คุณประโยชน์สำคัญในการต้านทานความเสียหายต่อสุขภาพที่เกิดจากชีวิตในเมือง

 •  ส่งเสริมสุขภาพของหลอดเลือด รวมทั้งการเผาผลาญ
 •  ทำให้ความสามารถในการต่อต้านออกไซด์ดีขึ้น
 • ส่งเสริมจุลินทรีย์ที่มีสุขภาพดี
 • ปรับปรุงสุขภาพลำไส้ให้ทำงานดีขึ้น
 • ช่วยทำให้น้ำตาลในเลือดคงที่

NU Skin เอจล็อค รีเซ็ต (Meta) สามารถเพิ่มปริมาณแอนโธไซยานินเพิ่มขึ้น 8 เท่า‼️ นำร่างกายไปสู่สภาวะการเผาผลาญที่ดีต่อสุขภาพได้อย่างง่ายดาย

ageLOC Reset ปลดล็อคความชรา เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเดิม

ageLOC Reset เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้จริง เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมแห่งการต้านความชราได้อย่างเห็นผลผ่านการวิจัยและค้นคว้านานกว่า 7 ปี เมตาบอลิซึ่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับการวิจัยและรับรองว่ามีประสิทธิภาพทางสีรวิทยา รวมถึงแอนไซยานิน สูตรเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร การรับประทาน เอจล็อค รีเซ็ต อย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ปลดล็อคคุณจากความเร่งรีบและกดดันในการดำเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพ รับบต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างดีและนำมาซึ่งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่คนรุ่นใหม่ไม่ควรพลาดจริงๆ

เอจล็อค รีเซ็ต

จากการศึกษาและวิจัยพบว่า การบริโภคโดยเฉลี่ยของวัยผู้ใหญ่ จะได้รับสารแอนโทไซยานิน น้อยกว่า 25 มก. ต่อวัน ถึงแม้ว่าจะพยายามบริโภคผักและผลไม้สีม่วงและสีน้ำเงินมากขึ้นก็ตาม 

ในขณะที่การรับประทาน ageLOC Reset (Meta) เอจล็อค รีเซ็ต นูสกิน (Nuskin) เพียง 2 แคปซูลต่อวัน ให้ปริมาณสารสำคัญ “Anthocyanin (แอนโทไซยานิน)” มากถึง 215 มก. ต่อวัน ซึ่งมากกว่าการรับประทานในแต่ละวันถึง 8 เท่า นั่นคือ เหตุผลที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการภายในหลอดเลือดและระบบไหลเวียนเลือด ซึ่งครอบคลุมถึงสุขภาพการเผาผลาญระดับน้ำตาล ไขมัน ความดันในร่างกาย และส่งผลต่อดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

 • ลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้ชีวิตในเมือง และต่อต้านอนุมูลอิสระ
 • เพิ่มพูนความแข็งแรง เพื่อช่วยคุณใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างเต็มที่
 • เพิ่มประสิทธิภาพส่งเสริมการเผาผลาญที่ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น
 • ลดปัญหาอ้วนลงพุง ไขมันส่วนเกินจากระบบเผาผลาญที่ไม่ดี

ageLOC Reset (Meta) เอจล็อค รีเซ็ต ขนาดบรรจุ 60 แคปซูล/กระปุก

รับประทานวันละ 2 แคปซูล

สนใจสั่งซื้อ/สอบถามเพิ่มเติม
Line @ : @gsgbguru (มี @ ด้วยนะคะ)
โทร : 062-696-6596

ทำไมต้องซื้อกับร้านเรา?

รับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ให้เราดูแล

บทสรุป เคล็ดลับเสริมสร้างเมตาบอลิซึ่ม ageLOC Reset เป็นหนึ่งในวิธียอดฮิต

เชื่อว่าหลายๆ คนจะต้องรู้จักถึงความสำคัญของเมตาบอลิซึ่ม ที่เรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่ว่าทำไม ageLOC Reset ถึงเป็นที่แนะนำอย่างมากในปัจจุบัน และเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ถึงประสิทธิภาพสำหรับการดูแลตัวเองให้ดียิ่งกว่าเดิม เพื่อกระตุ้นร่งกายให้สามารถเสริมเสริมกระบวนการเมตาบอลิซึ่มให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีเคล็ดลับดีๆ มาแนะนำ

 1. รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารสกัดที่ช่วยเร่งเมตาบอลิซึ่ม
 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม หรือเสริมด้วย วิตามินรวม Lifepak
 3. หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ รู้จักเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่อง
 4. เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อ ด้วยโปรตีนเชค TR90   ทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายเพื่อเสริมกล้ามเนื้อ
 5. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ นอนหลับ 6 – 8 ชั่วโมงต่อวันและไม่ควรนอนดึกมากจนเกินไป
 6. ดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 ต่อวัน
 7. รับประทานของว่าง 3 – 5 ชั่วโมงต่อวัน จะช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารได้ดี

สำหรับใครที่กำลังต้องการตัวช่วยด้านการดูแลสุขภาพ ต้านความชราและเสื่อมสภาพ สามารถควบคุมน้ำหนักและรูปร่างได้อย่างตรงจุด ปลดล็อคได้อย่างปลอดภัย บอกเลยว่า ageLOC Reset จากนูสกิน เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถกระตุ้น ฟื้นฟูและบำรุงจากภายในสู่ภายนอก มากไปด้วยประโยชน์และคุณค่า ที่คุณต้องไม่พลาดในการสัมผัสด้วยตัวเอง