ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง เกิดจากสาเหตุอะไรและมีวิธีการรักษาอย่างไร

ความดันโลหิตสูง เกิดจากการเพิ่มความดันในหลอดเลือด ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปวดหัว หายใจเหนื่อย และหัวใจเต้นเร็ว ในบทความนี้คุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงไม่ว่าจะเป็นอาการ สาเหตุและวิธีการรักษา ซึ่งก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าความดันโลหิตสูงคืออะไร

ความดันโลหิตสูง

สารบัญ

ความดันโลหิตสูง คือ อะไร

ความดันโลหิตสูง (Hypertension) หรือที่เรียกกันว่าความดันโลหิตสูง คือสถานะที่ความดันของเลือดที่ถูกบีบตัวในหลอดเลือดอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติ ความดันโลหิตสูงถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญเลยทีเดียวค่ะ เนื่องจากสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆโรคร้ายแรงได้ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และอื่นๆ

ความดันโลหิตสูงสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ:

 1. ความดันโลหิตสูงชนิดหลัก (Primary Hypertension): เป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุด ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน แต่สังเกตว่ามีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยสืบพันธุ์ พฤติกรรมที่ไม่ดีเช่น การรับประทานอาหารที่มีปริมาณเกลือสูง การบริโภคไขมันสูง การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และความเครียด
 2. ความดันโลหิตสูงชนิดรอง (Secondary Hypertension): เกิดจากสาเหตุที่ชัดเจน เช่น โรคไต โรคต่อมไทรอยด์เรื้อรัง โรคหลอดเลือดไต การใช้ยาบางชนิด หรือภาวะต่างๆ เช่น การตั้งครรภ์ การมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น การนอนไม่พอ หรือจากการกินยาเพื่อรักษาแผลเรื้อรัง

สาเหตุของความดันโลหิตสูงเกิดจาก

ความดันโลหิตสูงเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่สามารถเพิ่มความดันในหลอดเลือดได้ เช่น การรับประทานอาหารที่มีปริมาณเกลือสูง การบริโภคอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการไม่ออกกำลังกายเพียงพอ การมีน้ำหนักตัวสูง และปัจจัยที่สามารถเพิ่มความเครียดและความวิตกกังวล เช่น การทำงานหนัก การมีปัญหาส่วนตัว และการมีความกังวลในชีวิตประจำวัน หากคุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

ความดันโลหิตสูง-เกิดจาก

ความดันโลหิตสูง เท่าไหร่ ถือว่าสูง

สำหรับการวัดความดันโลหิตที่ใช้ในการวินิจฉัยความดันโลหิตสูง ค่าความดันโลหิตที่อยู่ในเกณฑ์สูงจะขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยวัด แต่โดยทั่วไป ค่าความดันโลหิตที่ถือว่าสูงจะมีการกำหนดตามเกณฑ์ดังนี้:

 • ความดันโลหิตปกติ: ความดันโลหิตช่วงบนต่ำกว่า 120 mmHg และความดันโลหิตช่วงล่างต่ำกว่า 80 mmHg (ตัวอย่าง: 110/70 mmHg)
 • ความดันโลหิตสูงสงสัยหรือความดันโลหิตปกติสูง: ความดันโลหิตช่วงบนอยู่ระหว่าง 120-129 mmHg และ/หรือความดันโลหิตช่วงล่างอยู่ในช่วง 80-89 mmHg (ตัวอย่าง: 125/85 mmHg)
 • ความดันโลหิตสูงระดับ 1: ความดันโลหิตช่วงบนอยู่ระหว่าง 130-139 mmHg และ/หรือความดันโลหิตช่วงล่างอยู่ในช่วง 80-89 mmHg (ตัวอย่าง: 135/85 mmHg)
 • ความดันโลหิตสูงระดับ 2: ความดันโลหิตช่วงบนอยู่ระหว่าง 140 หรือสูงกว่า mmHg และ/หรือความดันโลหิตช่วงล่างอยู่ระหว่าง 90 หรือสูงกว่า mmHg (ตัวอย่าง: 150/95 mmHg)
 • ความดันโลหิตสูงระดับ 3 (อันตราย):ความดันโลหิตช่วงบนอยู่ระหว่าง 180 หรือสูงกว่า mmHg และ/หรือความดันโลหิตช่วงล่างอยู่ระหว่าง 120 หรือสูงกว่า mmHg (ตัวอย่าง: 180/120 mmHg)

อาการของความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงอาจไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะแรก แต่เมื่อความดันโลหิตเพิ่มขึ้นมากขึ้น อาจเกิดอาการต่างๆ ได้แก่:

 • ปวดหัว
  อาจเป็นปวดหัวเรื้อรังหรือปวดหัวที่มีความรุนแรงสูงขึ้น
 • หายใจเหนื่อย
  ความดันโลหิตสูงอาจทำให้คุณหายใจเหนื่อยง่ายหรือหอบเหนื่อย
 • หัวใจเต้นเร็ว
  หัวใจอาจเต้นเร็วเกินปกติ และคุณอาจรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจที่เร็วและไม่เสถียร
 • เหนื่อยง่าย
  คุณอาจรู้สึกเหนื่อยและหายใจไม่ออก แม้ในกิจกรรมที่เป็นประจำ
 • มองไม่เห็นชัด
  บางครั้งความดันโลหิตสูงอาจส่งผลต่อการมองเห็น โดยคุณอาจมองไม่เห็นชัดหรือมีปัญหาเรื่องสายตา
 • เจ็บแน่นหน้าอก
  ความดันโลหิตสูงอาจทำให้คุณรู้สึกเจ็บแน่นหน้าอก ซึ่งอาจเป็นอาการของโรคหัวใจ
 • เลือดออกจากจมูก
  ความดันโลหิตสูงอาจทำให้เลือดออกจากจมูก เรียกว่าเลือดไหลจากจมูก
ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง รักษายังไงได้บ้าง

การรักษาความดันโลหิตสูงสามารถทำได้หลายวิธี โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนสไตล์การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลสุขภาพที่ดี รวมถึงการควบคุมน้ำหนักและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม วิตามินที่ควรกินทุกวัน หรือในบางกรณีอาจจะต้องใช้การรักษายาเพื่อควบคุมความดันโลหิตควบคู่กันไปด้วยค่ะ

สรุป ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงเกิดจากเพิ่มความดันในหลอดเลือด ซึ่งอาจมีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ เช่น การรับประทานอาหารที่มีปริมาณโซเดียมในอาหารสูง การบริโภคไขมันสูง การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการไม่ออกกำลังกายเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเชิงจิตวิทยาเช่น ความเครียดและความวิตกกังวล ซึ่งสามารถเพิ่มความดันโลหิตได้ อาการของความดันโลหิตสูงสามารถทำให้เกิดอาการปวดหัว หายใจเหนื่อย หัวใจเต้นเร็ว เหนื่อยง่าย มองไม่เห็นชัด เจ็บแน่นหน้าอก และเลือดออกจากจมูกได้

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงควรประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนสไตล์การดำเนินชีวิต เช่น ควบคุมอาหารที่รับประทาน ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ลดน้ำหนัก ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเลิกสูบบุหรี่ นอกจากนี้ อาจมีการใช้ยาเพื่อควบคุมความดันโลหิตตามคำแนะนำของแพทย์ร่วมด้วย หากคุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและคำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อรักษาความดันโลหิตสูงให้ควบคุมได้ และปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและเลือกทานอาหารที่ดีเพื่อรักษาสุขภาพในระยะยาว

นูสกินโปรโมชั่น