อาการปวดหัวไมเกรน

อาการปวดหัวไมเกรน เกิดจากอะไร สาเหตุและวิธีแก้ยังไงได้บ้าง

อาการปวดหัวไมเกรนเป็นอาการที่พบบ่อยในปัจจุบัน หลายๆท่านอาจมีอาการปวดหัวอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่แน่ใจว่าปวดไมเกรนหรือไม่ มีสาเหตุมาจากอะไร และควรดูแลรักษาอย่างไรหากมีอาการปวดหัวไมเกรน อ่านบทความนี้เพื่อทำเข้าใจถึงวิธีการรักษาและลดอาการปวดหัวไมเกรนให้ได้ผลดีกันค่ะ

อาการปวดหัวไมเกรน

สารบัญ

อาการปวดหัวไมเกรน แก้ยังไงได้บ้าง

อาการปวดหัวไมเกรนเป็นอาการที่พบได้บ่อย มักเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในระบบสมองและระบบประสาทซึ่งทำให้เกิดอาการปวดหัวรุนแรง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปวดหัวไมเกรนด้วย เช่น สภาวะเครียดและความวิตกกังวล การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การตื่นมาเร็วหลังหลับหรือการนอนนานเกินไป การบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นตัวกระตุ้น การเปลี่ยนแปลงในระดับฮอร์โมน และการทำงานหนักหรือเครียดมากเกินไป เพื่อให้คุณเข้าใจและรู้ถึงวิธีการรักษาและลดอาการปวดหัวไมเกรน วันนี้เราจะมาแบ่งปันข้อมูลและเคล็ดลับต่าง ๆ ที่คุณสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหานี้ได้กัน

อาการปวดหัวไมเกรน คืออะไร?

ปวดหัวไมเกรน คือ อาการปวดหัวที่มีความรุนแรงและระยะเวลาที่ยาวนาน เป็นอาการที่มีลักษณะเจ็บคล้ายก้อน ปวดซีด หรือปวดที่ด้านใดด้านหนึ่งของศีรษะ อาการปวดหัวไมเกรนนี้ส่วนใหญ่มักจะมาพร้อมกับอาการอื่น ๆ เช่น อาการคิดไม่ตก มีความคิดที่สับสน ความรู้สึกอ่อนแรง หรือเกิดความรู้สึกผิดปกติในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งอาการปวดหัวไมเกรนนี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการทำงานของคุณได้

อาการปวดหัวไมเกรน

สาเหตุในการปวดหัวไมเกรน

การกำหนดสาเหตุที่แน่ชัดของปวดหัวไมเกรนยังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจน แต่มีปัจจัยหลักที่สามารถทำให้เกิดอาการนี้ได้ ดังนี้

 1. ความตึงเครียด
  สภาวะเครียดและความวิตกกังวลสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดปวดหัวไมเกรนได้ การจัดการความเครียดและหาวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจึงสามารถช่วยลดอาการปวดหัวไมเกรนได้
 2. สภาพอากาศ
  การเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศเช่น อากาศร้อนจัดหรือหนาวจัด การเปลี่ยนแปลงในความชื้นของอากาศ หรือการส่งเสียงดังสูงอาจส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและเกิดอาการปวดหัวไมเกรน
 3. ปัจจัยอาหาร
  การบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นตัวกระตุ้น เช่น ช็อกโกแลต กาแฟ อาหารที่มีสัมผัสเป็นพิษ เช่น อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีปริมาณโปรไซต์สูง อาหารทะเล และอาหารหวานอาจเป็นสาเหตุที่เกิดปวดหัวไมเกรน
 4. การเปลี่ยนแปลงในระดับฮอร์โมน
  การเปลี่ยนแปลงในระดับฮอร์โมนอาจเป็นสาเหตุที่เกิดปวดหัวไมเกรน อาการนี้มักพบในผู้หญิงระหว่างรอบเดือนหรือระหว่างการเปลี่ยนสถานะเช่น ตั้งครรภ์หรือประจำเดือน
 5. การทำงานหนักหรือเครียดมากเกินไป
  การทำงานหนักหรืออยู่ในสภาวะเครียดตลอดเวลาอาจเป็นสาเหตุที่เกิดปวดหัวไมเกรน

วิธีแก้ปัญหาปวดหัวไมเกรน

การรักษาปวดหัวไมเกรนสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ข้อ ดังนี้

 • การใช้ยา: การใช้ยาพาราแก้ปวดหัวหรือยาแก้ปวดหัวสำหรับไมเกรนโดนเฉพาะที่รับจากแพทย์ จะสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ แต่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งจากแพทย์เสมอ
 • การหาความผ่อนคลาย: การผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดความตึงเครียดสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนได้ ลองใช้เทคนิคการหายใจลึก การฟังเพลงที่ผ่อนคลาย หรือการปฏิบัติโยคะหรือสมาธิ
 • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต: หากความเครียดและการทำงานหนักเป็นสาเหตุของปวดหัวไมเกรน  คุณควรลองปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต เช่น ลดการทำงานลงหรือหากิจกรรมที่ทำให้ผ่อนคลายขึ้น เพิ่มเวลาสำหรับการพักผ่อนและการทำกิจกรรมอื่นๆที่ชื่นชอบ เช่น การออกกำลังกาย การฟังเพลง การอ่านหนังสือ
อาการปวดหัวไมเกรน-แก้ยังไง

การลดอาการปวดหัวไมเกรน

 • ปรับทัศนคติให้มีความรู้สึกดีต่อตนเอง
  ทำสิ่งที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกดีต่อตนเอง เช่น การทำสิ่งที่ชื่นชอบ การพูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว หรือการเขียนสมุดบันทึกความรู้สึก
 • การจัดการกับสภาวะเครียดและวิตกกังวล
  การใช้เทคนิคการควบคุมอารมณ์ เช่น การหาเหตุผลใหม่ในเหตุการณ์ที่ทำให้เครียด การทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย หรือการอยู่กับธรรมชาติให้จิตใจสงบ เป็นต้น
 • การดูแลสุขภาพที่ดี
  ความเป็นอยู่ที่ดีทาและสุขภาพที่ดีสามารถช่วยลดอาการปวดหัวไมเกรนได้ นอกจากนี้ยังควรรับประทานอาหารที่มีสารอาหารสมดุล ดื่มน้ำให้เพียงพอ การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ เพิ่มการออกกำลังกายและการพักผ่อนให้มากขึ้น

สรุป อาการปวดหัวไมเกรน

อาการปวดหัวไมเกรนเป็นอาการที่พบได้บ่อย สาเหตุของอาการนี้อาจมีหลายปัจจัย เช่น ความตึงเครียด สภาวะอากาศ ปัจจัยจากการทานอาหาร การเปลี่ยนแปลงในระดับฮอร์โมน และการทำงานหนักหรือเครียดมากเกินไป การรักษาอาการปวดหัวไมเกรนสามารถทำได้โดยใช้ยาแก้ปวดหัวไมเกรนและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 

แต่ในขณะเดียวกันหากต้องการรักษาอาการปวดหัวไมเกรนให้ได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรจัดการกับสภาวะเครียดและวิตกกังวล และการดูแลสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นการหลี่กเลี่ยงอาหารประเภทที่กระตุ้นไมเกรน และออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ เช็คสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดหัวไมเกรนในอนาคตด้วยนะคะ

นูสกินโปรโมชั่น